RED

Toruński Klub Karate
Kyokushin

 

 

<p><strong><img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/kanku-TORUNSKI KLUB KARATE 2.min.jpg" alt="kanku-TORUNSKI KLUB KARATE 2" />Toruński Klub Karate Kyokushin</strong> rozpoczął swoją działalność w 1987 roku.</p>
<p>Inicjatorem powstania Klubu był <strong>Ryszard Urbański,</strong> kt&oacute;ry r&oacute;wnież był pierwszym&nbsp;<img style="float: right; margin: 10px;" src="data/page/informacje/IMAG0251.min.jpg" alt="IMAG0251" />szkoleniowcem i prezesem. Stroną organizacyjną Klubu kierowali r&oacute;wnież <strong>Wojciech Chytrowski, Wojciech Piotrowicz</strong> oraz <strong>Krzysztof Torkowski</strong> pełniący funkcję prezes&oacute;w klubu. Obecnie gł&oacute;wnym instruktorem klubu jest <strong>Artur Wilento<span style="font-size: 13.0013px;">&nbsp;5dan</span></strong></p>
<p><img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/DSCF5050.min.jpg" alt="DSCF5050" />Nasz klub zrzeszony jest w <strong>Polskiej Federacji Kyokushin Karate</strong>, kt&oacute;rej był r&oacute;wnież inicjatorem powstania.&nbsp;<span style="font-size: 13px; line-height: 1.75em; text-align: justify;">Treningi w Klubie prowadzone są przez wykwalifikowanych, z&nbsp; bogatym doświadczeniem instruktor&oacute;w&nbsp; sportu karate a także rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona oraz instruktor&oacute;w sportu kick-boxingu.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.75em;"><img style="float: right; margin: 10px;" src="data/page/informacje/Zakopane 2007 268.min.jpg" alt="Zakopane 2007 268" /></span></p>
<p>Klub od początku swojej działalności prowadzi zajęcia dla wszystkich bez względu na wiek. Organizujemy specjalne treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach zaawansowania. Wiele os&oacute;b uczęszcza na treningi dla własnej satysfakcji poznając sztukę walki i traktując ją jako swoją pasję. Osoby, kt&oacute;re chcą sprawdzić swoje umiejętności mają możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych r&oacute;żnej rangi w zależności od zaawansowania i umiejętności.</p>
<p><img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/Mikoszewo6 (4).min.jpg" alt="Mikoszewo6 (4)" />Opr&oacute;cz codziennej pracy treningowej organizujemy letnie obozy sportowo-wypoczynkowe, zgrupowania szkoleniowe oraz wyjazdy w trakcie ferii zimowych. Przy organizacji wyjazd&oacute;w, opr&oacute;cz najważniejszych aspekt&oacute;w szkoleniowych, bierzemy pod uwagę walory poznawcze danego miejsca. Dzięki temu zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w kraju i zagranicą, na przykład: okolice wyspy Wolin, Zalewu Wiślanego, Karkonosze, Zakopane, Kołobrzeg, pojezierze Brodnickie i Pałuckie, Słowację, Bratysławę, Wiedeń czy też ostatnio Bory Tucholskie i Kaszuby. Organizujemy r&oacute;wnież treningi z instruktorami z innych klub&oacute;w w celu wymiany doświadczeń. Dwukrotnie naszym gościem był Masahiro Kaneko 4dan z Ohimachi Dojo Tokio, z Japonii.</p>
<p>W swojej działalności popularyzujemy swoją dyscyplinę biorąc udział w pokazach&nbsp; podczas&nbsp;<img style="float: right; margin: 10px;" src="data/page/informacje/DSC_1332.min.jpg" alt="DSC_1332" />imprez organizowanych przez miasto i inne organizacje pozarządowe np.: w<span style="font-size: 13px; line-height: 1.75em;">&nbsp;Dniach Kultury Japońskiej i Festiwalu Sztuk i Sport&oacute;w Walki, Polską Akcję</span><span style="font-size: 13px; line-height: 1.75em;">&nbsp;Humanitarną, Fundację Sw. Ducha oraz w akcjach Bezpieczne Miasto czy Miesiąc Dla Zdrowia.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.75em;"><br /><img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/IMG_2143 (Kopiowanie).min.jpg" alt="IMG_2143 (Kopiowanie)" />Nasz klub r&oacute;wnież jest inicjatorem życia sportowego regionu. Od 1991 roku, organizowaliśmy bardzo popularny Turnieju Gwiazdkowy, na kt&oacute;rym po raz pierwszy wielu obecnych czołowych zawodnik&oacute;w stawiało swoje pierwsze kroki i doskonaliło swoje umiejętności. Objętość i zasięg tych zawod&oacute;w z roku na rok powiększał się osiągając w 1998 roku liczbę 256 zawodnik&oacute;w.&nbsp; Od 1999 roku rozgrywane były Mistrzostwa Pomorza i Kujaw, a miejscem turnieju stały się miasta naszego regionu, w kt&oacute;rych trenuje się Kyokushin Karate. W 2002 roku zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski Senior&oacute;w PZK, kt&oacute;re były dla nas największym sprawdzianem organizacyjnym. Mistrzostwa te rozegrane zostały na sali, tzw. "Spożywczaka", kt&oacute;ry na dwa dni udało się zamienić w og&oacute;lnopolskie Dojo.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.75em;">0d 2003 roku nasz klub stał się jednym z inicjator&oacute;w powstania Polskiej Federacji</span><span style="font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.75em;">&nbsp;Kyokushin-kan</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.75em;"><img style="float: right; margin: 10px;" src="data/page/informacje/48.min.jpg" alt="48" /><span style="font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.75em;">Karate-do jako organizacji o zasięgu krajowym. Po wystąpieniu PFKK w 2011 roku z organizacji Kyokushin-kan International dziś nosi nazwę </span><strong>Polska Federacja Kyokushin Karate</strong><span style="font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.75em;">. Od tego czasu nasz klub zapoczątkował szereg przedsięwzięć organizacyjnych i sportowych zar&oacute;wno regionalnych jak i og&oacute;lnopolskich. W dalszym ciągu organizujemy lub wsp&oacute;łorganizujemy turnieje sportowe r&oacute;żnej rangi w regionie takie jak Mistrzostwa Pomorza i Kujaw czy Turnieje Młodzieżowe dla dzieci i młodzieży. W 2006 roku zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski Senior&oacute;w w Toruniu, kt&oacute;re były przełomowe dla Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do.</span></span></p>
<div><img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/DSC00326.min.jpg" alt="DSC00326" />
<p>W 2005 roku <strong>Artur Wilento&nbsp;</strong> został trenerem kadry PFKK - to szczeg&oacute;lne wyr&oacute;żnienie dla szkoleniowca, ale r&oacute;wnież i dla klubu. Swoją pracę szkoleniową rozpoczął w 1987 roku w Inowrocławiu. Od 1990 uczy i kieruje pracą szkoleniową w Toruńskim Klubie Karate Kyokushin. Obecnie posiada 5dan i tytuł shihan. Nasz klub był organizatorem pierwszych zgrupowań i konsultacji Kadry PFKK &ndash; w ten spos&oacute;b gościliśmy czołowych zawodnik&oacute;w w naszym mieście a nasi&nbsp;podopieczni mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności z najlepszymi w kraju. Zawodnicy klubu stanowili czoł&oacute;wkę kadry Kyokushin-kan do 2010 roku walcząc zar&oacute;wno w turniejach w Polsce i zagranicą zdobywając wyr&oacute;żniające wyniki.<img style="float: right; margin: 10px;" src="data/page/informacje/Baltic Cup 2008 33A.min.jpg" alt="Baltic Cup 2008 33A" /></p>
<p>Obecnie PFKK a wraz z nią kluby <img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/IMG_2362 (Kopiowanie).min.jpg" alt="IMG_2362 (Kopiowanie)" />należące do federacji wsp&oacute;łpracują z <strong>World Karate Organization Shinkyokushin. </strong><strong>Shihan Wilento został przedstawicielem WKO Shinkyokushinkai w Polsce jako Branch Chief.</strong></p>
<p>Od początku istnienia klubu jak i wcześniej dużo os&oacute;b w r&oacute;żnym wieku studiowało Kyokushin Karate w Toruniu.&nbsp;<strong>Dwadzieścia siedem</strong> os&oacute;b doszło po przez swoją wytrwałą pracę do <strong>stopni mistrzowskich dan - czarnych pas&oacute;w</strong>. Kilku z nich uzyskało r&oacute;wnież uprawnienia instruktorskie.<img style="float: right; margin: 10px;" src="data/page/informacje/ME Wroclaw 2011 (6).min.jpg" alt="ME Wroclaw 2011 (6)" /></p>
<p><img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/Andrew2.min.jpg" alt="Andrew2" />4.08.2012 roku zawodnik i instruktor klubu&nbsp;<strong>Andrzej Poczwardowski 3dan</strong> przeszedł <strong>test 50 - kumite</strong> podczas Obozu Letniego PFKK w Tucholi. Tym samym zapisał się do elitarnego grona mistrz&oacute;w kyokushin, kt&oacute;rzy stawili czoła swojemu wyzwaniu. Ten wyczyn stał sie pewną inspiracją w dążeniu do pokonania swoich słabości dla wielu ćwiczacych w naszym klubie jak i w kraju.</p>
<p>W historii klubu zajęcia prowadzili: <strong>Ryszard Urbański 2kyu, Wojciech Piotrowicz 3kyu, Andrzej Makusiewicz 3kyu, Dariusz Łukiewski 1dan, Marek Kosowski 1dan, Edyta Wilento 1dan, Tomasz G&oacute;rzyński 2kyu, Dawid Jędryka 2dan, Andrzej Poczwardowski 3dan.<img style="float: right; margin: 10px;" src="data/page/informacje/DSCN0271.min.jpg" alt="DSCN0271" /></strong></p>
<p>Obecnie zajęcia prowadzą: <strong>Artur Wilento 5dan, Sławomir Kłosiński 3dan, Piotr Binkowski 2dan, Tomasz Wrzesień 2dan,&nbsp;Adam Witkowski 2dan.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dodatkowe informacje o Toruńskim Klubie Karate Kyokushin</span><br />Stowarzyszenie Kultury Fizycznej<br />Nr Regon 870214635<br />Toruń Ul. Osikowa 11 - woj. Kujawsko-Pomorskie</p>
<p>Toruński Klub Karate Kyokushin jest stowarzyszeniem, kt&oacute;re nie prowadzi działalności gospodarczej (non-profit) i działa w oparciu o zatwierdzony statut.</p>
<p>20.07.1988 Statut TKKK został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związk&oacute;w Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Toruniu pod numerem 73.</p>
<p>17.05.1999 Sąd Okręgowy w Toruniu (I Wydział Cywilny - Sekcja Rejestrowa) wpisał TKKK do rejestru stowarzyszeń pod nr 65</p>
<p>21.02.2002 Sąd Rejonowy w Toruniu (VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wpisał TKKK do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093493</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } H4 { margin-bottom: 0.21cm; page-break-after: avoid } H4.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; font-weight: bold } H4.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; font-weight: bold } H4.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; font-weight: bold } -->
<h4 style="margin-left: 0.5cm; text-align: left;"><img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/czarny pas2.min.jpg" alt="czarny pas2" /></h4>
<h4 style="margin-left: 0.5cm; text-align: center;"><strong><span style="color: #333333;"><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Bitstream Vera Sans', 'Trebuchet Unicode MS', 'Lucida Grande', Verdana, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;">Stopnie Mistrzowskie Dan</span></strong></span></span></span></strong></h4>
<h4 style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 0.58cm; text-align: center;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Bitstream Vera Sans', 'Trebuchet Unicode MS', 'Lucida Grande', Verdana, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;">Czarne Pasy Toruńskiego Klubu Karate Kyokushin</span></strong></span></span></span></h4>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>1995</strong></span><strong><span style="color: #0000ff;"> </span>lipiec Ob&oacute;z Letni PZK - &nbsp;Kokotek (sensei G.Meerstra, A.Drewniak) </strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="white-space: pre;"> <span style="white-space: pre;"> </span></span><strong>egzamin:</strong> <span style="color: #808080;"><strong>Artur Wilento 1dan.</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>1998</strong></span><span style="color: #0000ff;"> </span><strong>19-24 lipca Zgrupowanie Szkoleniowo Kwalifikacyjne - Krak&oacute;w (shihan M.Nakamura) </strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="white-space: pre;"> <span style="white-space: pre;"> </span></span><strong>egzamin:</strong>&nbsp;</span></span><strong><span style="color: #888888;">Artur Wilento 2dan, Dariusz Łukiewski 1dan.</span></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>2000</strong></span><span style="color: #0000ff;"> </span><strong>19-23 lipca Międzynarodowa Szkoła Letnia - Krak&oacute;w (kancho S.Matsui) </strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="white-space: pre;"><span style="white-space: pre;"> </span> </span><strong>egzamin:</strong> <span style="color: #808080;"><strong>Edyta Wajs 1dan, Marek Kosowski 1dan, Piotr Binkowski 1dan,&nbsp;</strong></span></span></span><span style="font-size: 13.0013px; font-weight: bold; color: #808080; line-height: 100%;">Sławomir Kłosiński 1dan.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><strong>2001</strong></span><span style="color: #0000ff;"> </span><strong>25-29 lipca Międzynarodowa Szkoła Letnia Karate Kyokushin - Krak&oacute;w&nbsp;</strong></span></span><span style="font-size: 13px; line-height: 100%;"><strong>(kancho S.Matsui) </strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="font-size: 13px; line-height: 100%;"><span style="white-space: pre;"> <span style="white-space: pre;"><strong> </strong></span></span><strong>egzamin:</strong> </span><span style="font-size: 13px; line-height: 100%; color: #808080;"><strong>Tomasz Wrzesień 1dan, Andrzej Poczwardowski 1dan.</strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>2004 </strong></span><strong>19-24 lipca - Ob&oacute;z Letni Kyokushin-kan Karate-do - Tuchola (kancho H.Royama) </strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="white-space: pre;"> </span>egzamin:</strong> <span style="color: #808080;"><strong>Artur Wilento 3dan, Andrzej Poczwardowki 2dan,</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #808080;"><strong><span style="white-space: pre;"> </span>Sławomir Kłosiński 2dan,</strong></span></span></span><strong><span style="color: #888888;"><span style="white-space: pre;"> </span></span></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><strong><span style="color: #888888;"><span style="white-space: pre;">&nbsp;</span>Mariusz Rudziński 1dan, Janusz Drywa 1dan.</span></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>2006 25-30</strong></span><span style="color: #0000ff;">&nbsp;lipca</span><strong>&nbsp;Ob&oacute;z Letni Kyokushin-kan - Tuchola (shihan M.Kaneko, sensei B.Jeremicz )</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="white-space: pre;"> <span style="white-space: pre;"> </span></span><strong>egzamin:</strong> <span style="color: #808080;"><strong>Adam Witkowski 1dan.</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>2008 </strong></span><strong>5-10 sierpnia Ob&oacute;z Letni Kyokushin-kan - Tuchola (sensei K.Ishizawa, B.Jeremicz)</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="white-space: pre;"> <span style="white-space: pre;"> </span></span><strong>egzamin:</strong> <span style="color: #808080;"><strong>Piotr Binkowski 2dan, Marcin Czajkowski 1dan, Dawid Jędryka 1dan,</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: #808080; line-height: 100%;">&nbsp;Miłosz Kobusiński 1dan, Adrian Moczulak 1dan.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><strong>2009</strong></span><strong> 6-8 luty - Seminarium Instruktorskie w Tamagawa -Fukushima - Japonia&nbsp;</strong></span></span><span style="font-size: 13px; line-height: 100%;"><strong>(kancho H.Royama) </strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="font-size: 13px; line-height: 100%;"><span style="white-space: pre;"><span style="white-space: pre;"> </span><strong> </strong></span><strong>egzamin</strong>:</span><span style="font-size: 13px; line-height: 100%; color: #23b8dc;"> </span><span style="font-size: 13px; line-height: 100%; color: #808080;"><strong>Artur Wilento 4dan.</strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>2010 </strong></span><strong>3-8 sierpnia - Ob&oacute;z Letni Kyokushin-kan - Tuchola (shihan B. Jeremicz) </strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%; text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 9pt;"><span style="white-space: pre;"> <span style="white-space: pre;"><strong> </strong></span></span><span style="font-size: small;"><strong>egzamin:</strong> </span></span><span style="color: #808080;"><span style="font-size: small;"><strong>Sławomir Kłosiński 3dan, Andrzej Poczwardowski 3dan,&nbsp;</strong></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #808080;"><span style="font-size: small;"><strong>P</strong></span></span></span><strong><span style="color: #888888;">rzemysław Paczewski 1dan.</span></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>2013</strong></span><span style="color: #0000ff;"> </span><strong>30.07-4.08 - XI Ob&oacute;z Letni PFKK - Tuchola (shihan B.Jeremicz, sensei A.Wilento, N.Pettas) </strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="white-space: pre;"> <span style="white-space: pre;"> </span></span><strong>egzamin:</strong> <span style="color: #808080;"><strong>Dawid Jędryka 2dan.</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; line-height: 100%;" align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #808080;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #0000ff;">2014</span> </strong>29.07-3.08 - XII Ob&oacute;z Letni PFKK - Tuchola (shihan B.Jeremicz, H.Kazumi, sensei A.Wilento)</span></span></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong>egzamin:</strong> <strong><span style="color: #808080;">Marcin Czajkowski 2dan, Łukasz J&oacute;źwiak 1dan, Mariusz Korcala 1dan, Paweł Pęńsko 1dan, Marek Prełowski 1dan, Edyta Wilento-Pi&oacute;ro 1dan.</span></strong></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong><span style="color: #808080;"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">2015</span> 28.07-2.08 - XIII Ob&oacute;z Letni PFKK - Tuchola (shihan B.Jeremicz, sensei A.Wilento)</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong><span style="color: #808080;"><span style="color: #000000;">egzamin</span><strong>: Tomasz Lubieński 1dan, Rafał Maciejewski 1dan, Bogdan Sojka 1dan, Marcin Stelmach 1dan.</strong></span></strong></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong><span style="color: #808080;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">2015</span> 4.11 - Seminarium Karate Shinkyokushinkai Japonia - Fuji Midori Kyuka Mura&nbsp;(shihan Kenji Midori)</span></strong></span></span></strong></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong><span style="color: #808080;"><span style="color: #000000;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong> <span style="color: #000000;">egzamin: </span>Artur Wilento 5dan</strong></span></strong></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong><span style="color: #808080;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">2016 </span><span style="color: #000000;">30.07 - XIV Ob&oacute;z Letni PFKK - Tuchola (shihan B.Jeremicz, A.Wilento)</span></span></strong></span></strong></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong><span style="color: #808080;"><strong><span style="color: #000000;">egzamin:<span style="color: #808080;"> Tomasz Wrzesień 2dan, Adam Witkowski 2dan, Adrian Moczulak 2dan, Monika Poczwardowska 1dan.</span></span></strong></span></strong></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong><span style="color: #808080;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #808080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">2017</span> <span style="color: #000000;">29.07 - XV Ob&oacute;z Letni PFKK - Tuchola (shihan B.Jeremicz, A.Wilento, sensei Kazufumi Shimamoto)</span></span></span></span></strong></span></strong></p>
<p style="text-align: left; margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;"><strong><span style="color: #808080;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #808080;"><span style="color: #000000;">egzamin:</span> Krzysztof Jaruszewski 1dan&nbsp;</span></span></strong></span></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><img style="float: left; margin: 10px;" src="data/page/informacje/wizytowka tor.min.jpg" alt="wizytowka tor" />Wesprzyj trenujących w Toruńskim Klubie Kyokushin Karate 1%  podatku. <br />Zachęcamy trenujących, rodzic&oacute;w, rodziny i sympatyk&oacute;w do odpisywania 1% przy wypełnianiu PIT-37 za dany rok podatkowy.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Wystarczy wpisać numer&nbsp;<span style="font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.75em;">KRS: 0000270261 w celach dopisać<strong> </strong>Klub Karate Kyokushin Toruń 4121</span></p>
<p style="margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm; text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 0.5cm; margin-top: 0.42cm;" align="LEFT">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #588ba8;"><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
</div>

Zapraszamy na naszą nową stronę:

torunkarate.pl